Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı ve gelişmelerle dolu yerimizi Mavotek Ailesi çalışanlarımızla birlikte geliştiriyoruz. Başarımızı daha yukarı taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında İNSAN ODAKLI yönetim anlayışı hassasiyetimizi çalışanlarımıza ve müşterilerimize aktarmak istiyoruz. 

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak bünyemizdeki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve “İNSANA YATIRIM” yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Politikamız bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek üzere belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;

  • Şeffaf, eşit ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek
  • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın katma değer yaratan çalışan olmasını sağlamak
  • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek
  • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, insan kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak
  • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak
  • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak